Voorwaarden Bombrief

Voorwaarden bombrief

Wees bij een verdenking of bomdreiging altijd uiterst voorzichtig. Ga altijd serieus en uiterst voorzichtig om met elke verdachte situatie en schakel hulpdiensten of experts in.

De poster is een hulpmiddel en vergt aanvullende training van betrokken medewerkers, een gedegen beleid omtrent de dreiging en bij voorkeur periodieke oefeningen zoals PEN tetst.

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de poster is besteed, sluit Cocoon risk management BV aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door welke oorzaak ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie die in deze uitgave zou kunnen voorkomen, dan wel die met het gebruikmaken van deze uitgave in enigerlei verband staat.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opname of eniger andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Cocoon risk management BV.

Als tegenprestatie voor het gratis gebruik maken van de poster vragen wij u gebruik te mogen maken van uw bedrijfsnaam bij de social proof op de homepage. Mocht dit niet gewest zijn dan vernemen wij dat graag en zullen we uw bedrijfsnaam verwijderen.

Copyright 2019, © Cocoon risk management BV

 

Neem contact op

Een poster vol praktische tips… “At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident.

Ontvang onze gepersonaliseerde poster

Informatie over bombrieven

Een bombrief is een geïmproviseerd explosief (IED) die eruitziet als een normaal pakketje of brief. Een dergelijke dreigbrief kan ook een kogel, een biologische of chemische stof, straling of een cyberbom bevatten.
Aanslagen met bombrieven zijn bedoeld om geadresseerden te doden, verwonden of intimideren. Het versturen van een bombrief is een vorm van terrorisme. Een cyberbom is een uitzondering, deze is bedoeld om het bedrijf van binnenuit te kunnen hacken.