Disclaimer

De inhoud van deze website hebben wij met zorg samengesteld. Wij stellen uw vragen en opmerkingen zeer op prijs. Zo streven wij ernaar dat deze website u steeds een goed en actueel beeld geeft van onze organisatie en onze diensten. Op de informatie en het gebruik van deze website is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
Wees bij een verdenking of bomdreiging altijd uiterst voorzichtig. Ga altijd serieus en uiterst voorzichtig om met elke verdachte situatie en schakel hulpdiensten of experts in.
De poster is een hulpmiddel en vergt aanvullende training van betrokken medewerkers, een gedegen beleid omtrent de dreiging en bij voorkeur periodieke oefeningen zoals PEN tetst.
Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de poster is besteed, sluit Cocoon risk management BV aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door welke oorzaak ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie die in deze uitgave zou kunnen voorkomen, dan wel die met het gebruikmaken van deze uitgave in enigerlei verband staat.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opname of eniger andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Cocoon risk management BV.
Als tegenprestatie voor het gratis gebruik maken van de poster vragen wij u gebruik te mogen maken van uw bedrijfsnaam bij de social proof op de homepage. Mocht dit niet gewest zijn dan vernemen wij dat graag en zullen we uw bedrijfsnaam verwijderen.