Home > Overmatige frankering

Overmatige frankering kan erop duiden dat iemand er per se voor wil zorgen dat het pakket of brief zonder vertraging of moeilijkheden door de post gaat.