How Can We Help?

RIVM Milieu Ongevallen Dienst (MOD)

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Bij incidenten kunnen mens en milieu worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn aanslagen met chemische, radiologische of biologische stoffen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  kan overheden en hulporganisaties ondersteunen. Voor incidenten in Nederland bestaat de Milieu Ongevallen Dienst (MOD Milieu Ongevallen Dienst ) en de Ongevalsorganisatie straling (OOS).

De Milieu Ongevallen Dienst (MOD) kan bij een incident met chemische of biologische stoffen gealarmeerd worden. De MOD ondersteunt de brandweer en lokale hulpverleners door het maken van risicoschattingen van de effecten op de gezondheid en het milieu. Dit wordt gedaan door het meten van gevaarlijke stoffen in lucht, bodem en water en het doen van verspreidingsberekeningen. De MOD beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan. Ook is een team van deskundigen beschikbaar op het gebied van monstername, metingen en analyses, verspreidingsberekeningen en toxicologie. De expertise van de MOD is 24 uur per dag beschikbaar.

Ga voor meer informatie en contacten naar de website van het RIVM

Inhoudsopgave