How Can We Help?

RIVM richtlijn infectieziektebestrijding voor Antrax

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Besmettingsweg: Direct via huidcontact met geinfecteerde dieren, kadavers of dierproducten,
eten onverhit vlees of aerogeen (inhalatie van sporen ). De bodem vormt het natuurlijk reservoir
voor B. anthracis. De ziekte (miltvuur) komt vooral voor bij grazende landbouwdieren
(herbivoren).
Incubatietijd: Via inhalatie 2 tot 60 dagen, via huid of ingestie 1-7 tot dagen (meestal 2-6).
Besmettelijke periode: Transmissie van mens op mens is zeer uitzonderlijk.

Download hier de Antrax Richtlijn van het RIVM.

Inhoudsopgave